slider-mobile

Медичне право

Медичне право є галуззю, яка стрімко розвивається. В умовах реформування системи охорони здоров’я, надзвичайно важливого значення набувають питання надання юридичного захисту суб’єктам медичних правовідносин, визначення меж їхньої відповідальності під час надання послуг у цій сфері, фахової оцінки якості цих послуг, реалізації прав громадян на здоров’я, тощо. Існування державних закладів охорони здоров’я та поява приватних медичних клінік і кабінетів, вимагає від їх керівників і лікарів всестороннього знання сучасних правових механізмів регулювання своєї діяльності. Але часом нелегко правильно орієнтуватись в безлічі законів, наказів МОЗ, підзаконних нормативно-правових актів та інструкцій.
 

Детальніше про наші послуги

> захист прав пацієнтів;

> захист прав медичних працівників;

> організація добровільного медичного страхування;

> правова допомога в організації та управлінні діяльністю медичних закладів;

> ліцензування медичної діяльності;

> розробка внутрішніх документів медичних закладів (статутів, положень, інструкцій, тощо);

> розробка договорів (у тому числі договорів про надання медичних послуг);

> захист персональних даних в медичнх закладах;

> захист інтересів при проведенні перевірок;

> допомога у відкритті медичних закладів;

statiy-mobile

Degusto.zone
Degusto.zone